4
30٪ تخفیف

هزینه دوره: 3500000 تومان

هزینه دوره با تخفیف:2450000 تومان

تاریخ شروع:12 هرماه

مدت دوره:1 ماه

دوره برق خودرو

آموزش برق خودرو درجه 1

hazi

30٪ تخفیف

هزینه دوره: 3500000 تومان

هزینه دوره با تخفیف:2450000 تومان

تاریخ شروع:12 هرماه

مدت دوره:1 ماه